ویرایش کنید
support

خدمات پشتیبانی

۷روز هفته ۲۴ ساعته به سوالات شما پاسخ می دهیم

ویرایش کنید
support

خدمات پشتیبانی

۷روز هفته ۲۴ ساعته به سوالات شما پاسخ می دهیم

نرم افزار

به سادگی مدیریت کنید!

سیستم های امنیتی آژاکس

اپلیکیشن رایگان برای کاربران به همراه منوی فارسی

آژاکس پرو : ابزاری برای مهندسان

یک اپلیکیشن رایگان برای نصب کنندگان و مهندسین امنیتی

آژاکس پرو : رایانه

برنامه رایانه شخصی رایگان برای نصب کنندگان و مهندسین امنیتی

scenarios-logo-black

سناریوها

راه کار های نوین مبتنی بر خانه هوشمند